مفاهیم و مبانی نقد مقالات و کتب دانشگاهی


کارگاه آموزشی مفاهیم و مبانی نقد مقالات و کتب دانشگاهی توسط دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می گردد.

دکتر فرزاد رمضانی راد در این کارگاه به مواردی همچون:

1- مفاهیم و اصول نقد مقالات و کتب دانشگاهی

2- علل و ضرورت نقد

3- قالب نقد

4- شیوه ها و مراحل نقد کتاب

5- مقیاس ها و شاخص های سنجش نقد مقالات و کتب

و ...

اشاره می نمایند.

همچنین مدرس این دوره جناب آقای دکتر فرزاد رمضانی راد مزایا و اهداف این دوره را اینگونه بیان نمود:

1- ارتقاء جایگاه علمی کشور و تولید دانش از نظر کمی و کیفی

2- ارتقاء بینش علمی و انتقادی

3- شناسایی معیارهای شناخت آثار اصیل از غیر اصیل

4- پایش و پویش آثار و پژوهش های بنیادی و کاربردی

و ...

در خاتمه به شرکت کنندگان عزیز گواهی نامه معتبر از سوی کنفرانس اعطا می گردد.

توضیحات ثبت نام


و همچنین برای ثبت نام در کارگاه های جنبی می توانید وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت کارگاه ها ثبت نام کنید.
اگر هنوز عضو سایت نشدین از طریق اینجا می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید