به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند هزینه های ثبت نام پس از پذیرفته شدن مقاله دریافت می گردد.

ثبت نام غیر حضوری:

1- دانشجو: 250 هزار تومان

2- آزاد: 350 هزار تومان

ثبت نام حضوری:

1- دانشجو: 300 هزار تومان

2- آزاد: 400 هزار تومان

نکته: به اطلاع می رساند گواهی نامه پذیرش مقالات به صورت الکترونیکی صادر می گردد. لذا آن دسته از کسانی که تمایل به اخذ گواهی چاپی، سی دی و کتابچه مجموعه مقالات دارند، می بایست قیمت جداگانه به شرح ذیل پرداخت نمایند:

هزینه هر گواهی چاپی: 50 هزار تومان

هزینه سی دی و کتابچه مجموعه مقالات: 150 هزار تومان

تذکر:

  • در صورت پذیرش مقاله، لطفا هزینه ها به شماره کارت 5041721077227990به نام سید فخرالدین طاهرزاده موسویان واریز گردد. پس از واریز وجه، لطفا رسید پرداخت به شماره 09361578210 واتساپ شود.
  • بارگذاری کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی است.

توجه:

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا بروز هرگونه مشکل می توانید با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید.