افتتاح صفحه رسمی کنفرانس در اینستاگرام


به استحضار می رساند صفحه رسمی کنفرانس در اینستاگرام افتتاح گردید. بنابراین از این پس می توانید آخرین اخبار مربوط به کنفرانس را در اینستاگرام به آدرس conf.antimarketing.ir دنبال نمایید.