این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار می گردد و مقالات آن در سیویلیکا کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد گردید


به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند، با توجه به تفاهم نامه صورت گرفته کلیه مقالات تایید شده این کنفرانس پس از ثبت نام نگارندگان، در پایگاه سیویلیکا ثبت و به صورت تمام متن نمایه می شوند.