فراخوان ارسال مقالات به دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری


مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با همکاری اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی و مراکز علمی و دانشگاهی، دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری را 8 بهمن ماه 1400 در اهواز برگزار می نماید.

لذا پژوهشگران می توانند مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.