نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار گردید


نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در مورخ 1400/03/22 به دو صورت حضوری در اهواز و غیرحضوری از طریق پلتفرم گوگل میت با همکاری اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی، شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد و مراکز علمی و پژوهشی برگزار گردید.

دبیرخانه کنفرانس بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه عزیزانی که ما را در برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر رویداد یاری نمودند ابراز می دارد. به امید همکاری های روزافزون و توفیقات بیشتر.