اعلام برنامه برگزاری کنفرانس


به نام خدا

به استحضار پژوهشگران و اندیشمندان فرهیخته می رساند روز شنبه مورخ 22 خرداد سال 1400، کنفرانس به دو صورت حضوری در اهواز و غیر حضوری از طریق پلتفرم مجازی برگزار می گردد. برنامه کنفرانس در دنباله تقدیم حضور ارجمندتان می شود.

آغاز کنفرانس، راس ساعت 9 صبح

ساعت 9 صبح الی 9:30 سخنرانی دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان (رئیس کنفرانس)

از ساعت 9:30 الی 10:45 ارائه مقاله توسط نگارندگان. عنوان و نویسنده مقاله جهت ارائه به شرح ذیل می باشند:

1- اثرات تولید ناب بر سلامت کارکنان توسط پویان محمدی

2- ررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط

3- مروری بر خلاقیت و نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها توسط حمیدرضا احمدپور

4- تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی های منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر استراتژی بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت ایران مال استان تهران) توسط محمد زاده گرگان

5- اثر اطلاعات مالی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی توسط خانم همتیان

ساعت 10:45 الی 11:15 سخنرانی جناب آقای دکتر فرزاد رمضانی راد با موضوع: نقد و واکاوی یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده از منظر رقابت پذیری در جهان

ساعت 11:15 الی 11:45 سخنرانی خانم سمیه صائب نیا با موضوع: اقیانوس آبی استراتژی رقابت در بازار بی رقیب

ساعت 11:45 الی 12:30 سخنرانی دکتر اسرافیل شیرازی با موضوع: نقد عرضه و تقاضا

ساعت 12:30 الی 13 سخنرانی مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد (دبیر اجرایی کنفرانس)

لینک برگزاری کنفرانس: meet.google.com/urd-vicz-trx