سخنرانی خانم صائب نیا با موضوع اقیانوس آبی استراتژی رقابت در بازار بی رقیب در رویداد اهواز


خستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می نماید:

سخنران کلیدی کنفرانس: سرکار خانم سمیه صائب نیا

موضوع: اقیانوس آبی استراتژی رقابت در بازار بی رقیب

مکان: ایران – خوزستان – اهواز - مجازی

زمان: 1400/03/22

شایان ذکر است حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان است.

ارتباط با ما: 05138542750 – 09333498126

سایت کنفرانس: conf.antimarketing.ir