سخنرانی دکتر فرزاد رمضانی راد با موضوع نقد و واکاوی یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده از منظر رقابت پذیری در جهان در رویداد اهواز


خستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می نماید:

سخنران کلیدی کنفرانس: دکتر فرزاد رمضانی راد

موضوع: نقد و واکاوی یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده از منظر رقابت پذیری در جهان

مکان: ایران – خوزستان – اهواز - مجازی

زمان: 1400/03/22

شایان ذکر است حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان است.

ارتباط با ما: 05138542750 – 09333498126

سایت کنفرانس: conf.antimarketing.ir