سخنرانی دکتر اسرافیل شیرازی با موضوع نقد عرضه و تقاضا در رویداد اهواز


نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برگزار می نماید:

سخنران کلیدی کنفرانس: دکتر اسرافیل شیرازی (ارائه دهنده دکترین ضد بازاریابی)

موضوع: نقد عرضه و تقاضا

مکان: ایران – خوزستان – اهواز

زمان: 1400/03/22

شایان ذکر است حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان است.

ارتباط با ما: 05138542750 – 09333498126

سایت کنفرانس: conf.antimarketing.ir