امکان چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی تخصصی


به استحضار کلیه پژوهشگران کنفرانس می رساند با پیگیری های صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس و با توجه به تفاهم صورت گرفته با مدیر مسئول و سردبیر مجلات ذیل، در صورت تمایل و درخواست، امکان چاپ مقالات پذیرش شده در این کنفرانس بدون داوری مجدد و با 50% تخفیف قابل انجام می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید.

1- نام مجله: مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد

2- نام مجله: پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد